Kurallar ve Şartlar

Şartlar & Koşullar

Bu siteyi kullanmadan önce lütfen bu kullanım hükümlerini ve koşullarını dikkatle okuyun.

Bu siteyi kullanarak, aşağıda belirtilen hükümleri ve koşulları ("Hükümler ve Koşullar") kabul ederek onaylamış olursunuz. Bu Hükümleri ve Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayınız.

 

Materyallerin Kullanımına Dair Kısıtlamalar

Bu site Ascott Limited'e aittir ve bundan böyle "Ascott", "biz", "bize" veya "bizim" olarak anılacaktır. Theascottlimited.com web sitesinin herhangi bir materyali veya resmi ya da bizim tarafımızdan sahip olunan, işletilen, lisans verilen veya kontrol edilen herhangi bir web sitesinde saklanan görüntüler, önceden yazılı izin olmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, uyarlanamaz, indirilemez, yüklenemez, iletilemez, yayınlanamaz, dönüşümlü olarak kullanılamaz veya dağıtılamazlar.

Bizim tarafımızdan, bu sitedeki yazılım veya materyalleri (bundan böyle topluca "yazılım" olarak anılacaktır), yazılımla birleştirilmiş, bağlantılı olan veya yazılım tarafından üretilen, herhangi bir dosya ve görüntü de dâhil olmak üzere, tüm yazılımları sadece indirmek için yetkilendirilmeniz durumunda, bu lisans tarafımızdan sadece size verilir.

 

Bağlantı Koşulları

HREF  (Köprü Metin Başvurusu) Bağlama- Theascottlimited.com'da bulunan sayfalarımıza bağlanan standart HREF köprü metin başvurusuna izin vermekteyiz. Bununla birlikte, bağlantılarınızın web sitemizin Ana Sayfasını referans göstermesini talep etmekteyiz (örneğin http://www.theascottlimited.com).

IMG SRC Satır içi Bağlama - Hiçbir koşul altında, HTML sayfalarınızdaki satır içi resim bağlantılarının (örneğin IMG SRC = "http://www.theascottlimited.com/anydir/anyfile.jpg|gif") theascottlimited.com'da saklanan resimlere ya da bizim tarafımızdan sahip olunan, işletilen, lisanslanan veya kontrol edilen herhangi bir web sitesinde saklanan görüntülere bağlanmasına izin vermemekteyiz. Bu tür bağlantı kesinlikle yasaktır ve telif hakkı ile diğer mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelmektedir.

ÇERÇEVELEME - Hiçbir koşulda theascottlimited.com'daki HTML sayfalarımızın ve / veya resimlerimizin veya bizim tarafımızdan sahip olunan, işletilen, lisanslanan veya kontrol edilen başka herhangi bir web sitesinde saklanan sayfaların ve / veya resimlerin çerçevelendirilmesine izin vermemekteyiz. Bu tarz çerçeveleme kesinlikle yasaktır ve telif hakkı ile diğer mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelmektedir.

Ascott, theascottlimited.com'a veya bizim tarafımızdan sahip olunan, işletilen, lisanslanan veya kontrol edilen başka herhangi bir web sitesine bağlantısı olan ya da bunlardan bağlantı kurulan herhangi bir sitenin içeriğinden sorumlu değildir. Bu bağlantılar sadece size kolaylık sağlaması açısından verilmiştir ve bunlara erişim sizin sorumluluğunuz altındadır. Bu siteden erişilen diğer herhangi bir web sitesi, theascottlimited.com'dan bağımsızdır ve diğer web sitesinin içeriği üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Buna ek olarak, başka herhangi bir web sitesine bir bağlantı, Ascott'un söz konusu web sitesinin içeriği veya kullanımı ile ilgili herhangi bir sorumluluğu onayladığı veya kabul ettiği anlamına gelmez. Herhangi bir üçüncü tarafın veya üçüncü şahısların ürün ya da hizmetlerine atıfta bulunulması, bu üçüncü taraf ya da üçüncü şahısların sağladığı herhangi bir ürün veya hizmetin theascottlimited.com tarafından onaylandığı ya da desteklendiği şeklinde yorumlanamaz.

 

Garantiler ve Sorumluluk Reddi Beyanları

Bu sitedeki materyaller, açıkça veya zımni herhangi bir garanti, koşul, şart veya ifade olmadan "olduğu gibi" verilmiştir; buna, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir zımni garanti, durum, tatmin edici kalite ya da belirli bir amaca uygunluğa ilişkin şart ya da temsil de dâhildir ve tüm bu garantiler, koşullar, şartlar ve beyanlar özellikle kapsam dışında tutulmaktadır. Sitedeki herhangi bir malzemenin kalitesi, doğruluğu, eksiksizliği ve geçerliliği hakkında hiçbir garanti, koşul, şart veya beyan ile sitede yer alan işlevlerin kesintisiz veya hatasız olacağı veya kusurların giderileceğine ilişkin herhangi bir garanti, koşul, şart veya beyan yoktur.

İstatistiksel verilerin çoğu yaklaşık olarak verilmiştir. Tüm fiyatlar önceden bildirilmeksizin ve Ascott'un takdirine bağlı olarak değişebilir.

Ascott, bu materyallerdeki hatalar veya eksiklikler konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez. Malzemeler, fiili veya başka yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir.

Burada yer alan bilgi ve materyaller üstünde düzenli olarak değişiklikler yapılır; bu değişiklikler malzemelerin yeni yayınlarına dâhil edilecektir. Ascott, herhangi bir zamanda materyallerde iyileştirme ve / veya değişiklikler yapabilir.

Hiçbir durumda Ascott, gerek sözleşme veya benzeri herhangi bir sebeple (ihmal dâhil olmak üzere) ortaya çıkan kullanım gerekse bu sitedeki materyallerin kullanımı ile bağlantılı olarak oluşan herhangi bir zarardan sorumlu değildir (buna veri veya kazanç kaybından kaynaklananlar da dâhildir). Bu koşula bağlı olarak, bu paragrafta yer alan hiçbir şey, ihmalden kaynaklanan dolandırıcılık, ölüm veya kişisel yaralanma sorumluluğunu kapsam dışı bırakmaz.

BİLDİRİMLER ve ONAYLAR
Siz ya da materyali görüntüleyen herhangi biri bilgi, geribildirim, veri, soru, yorum ve öneriyle veya benzer herhangi bir Ascott materyali ile cevap verirse, bu tür herhangi bir cevabın tescilli olmadığı kabul edilir ve Ascott, yukarıda belirtilen cevap materyallerini sınırlama olmaksızın kendi inisiyatifine göre çoğaltmak, kullanmak, ifşa etmek ve dağıtmak konusunda özgürdür.

Ascott'un, cevabınızda yer alan fikirleri, kavramları veya teknikleri, bu fikirleri, kavramları veya teknikleri içeren ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olacağını kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu site üçüncü tarafların ve kuruluşların görüş, düşünce, deneyimlerini ve önerilerini içerebilir. Bunların hiçbiri veya theascottlimited.com, içerikten- ki buna herhangi bir iletişim, tavsiye, görüş ve bildirimin doğruluğu, bütünlüğü, kalitesi veya güvenilirliği de dâhildir- veya tüm sitede gösterilen, yüklenen veya dağıtılan diğer bilgi, yasa veya düzenlemelerin herhangi bir hatasından yahut ihlalinden yükümlü ya da sorumlu olmayacaktır. Böyle bir iletişim, görüş, tavsiye, beyan veya bilgilere güvenmenin tamamen sizin sorumluluğunuzda olacağını kabul ediyorsunuz.

 

Gözetleme

Ascott bunu yapmakla yükümlü olmasa da, sitedeki iletişimlerinizi bu Hükümler ve Koşullar ile ilgili kanun veya düzenlemelere uyup uymadıklarını belirlemek amacıyla inceleme hakkına sahip olacaktır. Ascott, sitede iletişim halindeki kullanıcılardan herhangi birinin kimliğini veya yerini ifşa etmekle ilgili olan herhangi bir mahkeme kararına uyacaktır.

 

Fesih

Ascott, sınırlamalar olmaksızın - buna Hüküm ve Koşulları ihlal etmek de dâhildir- tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir nedenle sitenin tamamına veya bir bölümüne erişiminizi feshedebilir veya askıya alabilir. Bu Hüküm ve Koşulları ihlal ederseniz, siteyi kullanma yetkiniz otomatik olarak sona ermiş olup, indirilmiş olan ya da basılı materyaller ile içerikleri derhal yok etmeniz gerekir ve theascottlimited.com siteyi şimdi veya gelecekte herhangi bir şekilde kullanmanızı veya siteye erişiminizi reddetme hakkına sahiptir.

 

Geçerli Yasalar & Yargı

Bu Hükümler ve Koşullar için geçerli kanun, Singapur Cumhuriyeti kanunlarıdır ve herhangi bir uyuşmazlık halinde Singapur mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahiptir.

 

 

 

Genel

Ascott, bu Gönderi bilgilerini güncelleyerek, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda düzeltme hakkını saklı tutar. Lütfen, sizi bağlayıcı olan o anki mevcut şartları gözden geçirmek için bu siteyi tekrar ziyaret ediniz.

Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz, yasadışı veya başka bir şekilde uygulanamaz olması durumunda, o hüküm bu Hükümler ve Koşullardan ayrılır ve bu Hüküm ve Koşulların geriye kalan hükümleri yürürlükte kalır. Ascott'un, İşbu Hüküm ve Koşullar tarafından verilen herhangi bir hakkı uygulayamaması veya yerine getirmemesi, bu hakkın feragat edildiği ve daha sonraki bir vesileyle bu hakkın veya diğer hakların kullanılmasını veya uygulanmasını engelleyecek şekilde hareket edildiği anlamına gelmez. Bu Hükümler ve Koşullar, siteyi kullanımınızla ilgili sizinle theascottlimited.com arasındaki bütün sözleşmeyi teşkil eder ve sözleşme, Ascott'un yazılı izni olmaksızın değiştirilmez. Bu Hükümler ve Koşullar veya bu Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir hak veya yükümlülükler devredilemez. Sözleşme (Üçüncü Şahısların Hakları) Yasası bu Hükümler ve Koşullar için geçerli değildir.

Bu Hükümlerin ve Koşulların, uygulanabilir olduğu durumlarda, Web Sitesi Gizlilik Bildirimi ve İptal Politikamız gibi www.theascottlimited.com adresindeki diğer hükümler ve koşullarla birbirini tamamladığını lütfen unutmayınız.

 

Telif hakkı & Ticari Marka

Ascott web sitelerinin tüm içeriği © 2010 Ascott Limited ve / veya yan kuruluşlarına aittir.

ASCOTT ™, SOMERSET ™ ve CITADINES ™, Ascott International Management (2001) Pte Ltd ve Citadines'in ticari markalarıdır; The Ascott Limited'in dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştirakleridir ve dünya çapında kullanılmaktadır. Tüm hakları saklıdır.